5 BƯỚC ĐỂ TÌM TỪ KHOÁ CÓ LỢI NHUẬN NHẤT

Bước 1: Quét trang web của bạn

Duyệt trang web của bạn và toàn bộ phạm vi sản phẩm của bạn, và lập danh sách mọi thứ bạn bán.

Bạn có thể biết dòng sản phẩm của bạn khá tốt. Hãy suy nghĩ về các từ đồng nghĩa họ có thể sử dụng. Sau đó kết hợp chúng với một số từ khoá chung của người mua và so sánh.5 BƯỚC ĐỂ TÌM TỪ KHOÁ CÓ LỢI NHUẬN NHẤT

Ví dụ, nếu một trong những sản phẩm của bạn là LG OLED TV, thì bạn có thể đưa ra các kết hợp từ khoá sau:

LED LG OLED TV

Mua TV OLED của LG

LG OLED TV tốt nhất

So sánh LG OLED TV

Bước 2: Loại bỏ đối thủ cạnh tranh của bạn

Hãy xem các trang web của đối thủ hàng đầu của bạn. Bạn gần như chắc chắn sẽ tìm thấy một vài cụm từ và biểu thức mà bạn không nghĩ đến. Thêm vào danh sách của bạn.

Bước 3: Hỏi khách hàng của bạn5 BƯỚC ĐỂ TÌM TỪ KHOÁ CÓ LỢI NHUẬN NHẤT

Thực hiện một cuộc khảo sát. Trò chuyện điện thoại ngẫu nhiên với một vài người mua gần đây nhất của bạn.

Yêu cầu họ nêu cụ thể cách họ tìm thấy trang web của bạn nếu họ có thể nhớ các từ khoá mà họ tìm kiếm.

Ở giai đoạn này, bạn sẽ không nghe thấy một khoản tiền lớn mà làm bạn ngạc nhiên, nhưng bạn chắc chắn sẽ nhận được một số ít các từ khóa hoặc sửa đổi mới để thêm vào danh sách của bạn.

Bước 4: Hỏi nhân viên, gia đình và bạn bè của bạn

Bước 5: Tìm hiểu về các công cụ từ khoá

Đối với hầu hết các phần, tài nguyên từ khoá của Google là đủ tốt. Tuy nhiên, khi bạn có được kinh nghiệm, các công cụ của bên thứ ba sẽ cho phép bạn đào sâu hơn.

Hầu hết các công cụ từ khoá của loại công việc này bằng cách tìm ra những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang đấu thầu và cung cấp dữ liệu cho bạn. Có những giới hạn về việc cung cấp thông tin này chính xác đến mức nào. Nhưng những công cụ này sẽ cung cấp cho bạn các ý tưởng từ khoá mà bạn sẽ bị thiếu.

Nếu bạn muốn viết một bài viết nêu ra những đồ dùng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại  thì đừng quên chèn từ khóa sản phẩm của công ty bạn vào nhé!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *