Category: Digital Marketing

SEO offpage 2017: Tầm quan trọng của Anchor text trong SEO

Đối với những doanh nghiệp làm SEO mà nói thì Offpage SEO luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thứ hạng của website lên top Google. Trong số những yếu tố làm nên thành công đó, sử dụng anchor text trong bài viết luôn là điều cần thiết. Ở bài viết