Tại sao người tiêu dùng sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử? Nghiên cứu bắt đầu bằng cách hỏi mọi người tại sao họ cảm thấy cần phải mua thông qua các ứng dụng thay vì làm như vậy thông qua các trang web di động. Bốn lý do hàng đầu mà người