Không phải tự nhiên mà xét nghiệm ADN được đánh giá là một trong những phương pháp khoa học công nghệ giúp xác định huyết thống tốt nhất hiện nay trên thế giới. Mỗi năm, chỉ tính riêng ở Việt Nam, có hàng ngàn trường hợp muốn xác định huyết thống để nhận lại người