Home » Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

chính sách bảo mật beninphonebook
Quản lý bảo mật thông tin đòi hỏi tính đặc thù cao

Chúng tôi trọng mối quan tâm của bạn về sự riêng tư và đánh giá mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn. 

Chính sách bảo mật này mô tả các thực tiễn về bảo mật của chúng tôi đối với thông tin được thu thập thông qua trang web, ứng dụng của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào khác có liên kết đến Chính sách bảo mật này, bao gồm bất kỳ trang web và dịch vụ trực tuyến nào mà chúng tôi hoạt động nhân danh tác giả của chúng tôi (gọi chung là ” Sites “).

 Bằng cách sử dụng Các trang web của chúng tôi, bạn đang chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. 

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website Beninphonebook sẽ giúp chúng tôi

 • Nắm bắt được các nguyện vọng, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao dịch vụ
 • Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá.. do Beninphonebook tổ chức sớm nhất.
 • Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.

Phạm vi thu thập thông tin

Beninphonebook thu thập thông tin khách hàng bao gồm:

 • Tên
 • Họ
 • Địa chỉ email
 • Điện thoại
 • Quốc gia
 • Tỉnh Thành
 • Địa chỉ:

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách một cách hợp lý khi:

 • Được sự đồng ý của khách hàng.
 • Để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam.
 • Theo yêu cầu của những cơ quan chính phủ khi chúng tôi thấy nó phù hợp với pháp luật Việt Nam.
 • Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin khách hàng khác, như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của một bên thứ ba chẳng hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng trước khi thông tin của quý khách được chia sẻ. Qúy khách có quyền quyết định xem có đồng ý chia sẻ thông tin hoặc tham gia hay không.

Thời gian lưu trữ thông tin

Beninphonebook sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập và bảo vệ hai loại thông tin cơ bản từ bạn cùng với việc sử dụng trang web của bạn:

(1) thông tin cá nhân, đó là bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn (ví dụ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, thông tin thẻ tín dụng ) và

(2) thông tin không mang tính cá nhân, đó là thông tin không xác định cá nhân bạn, nhưng có thể bao gồm thông tin về sở thích, nhân khẩu học (như tuổi tác, giới tính, mã số 5 số) và sử dụng trang web.