Giới thiệu

Bạn có biết không? Hầu hết khách hàng ghé thăm cửa hàng chỉ sau khi tìm kiếm trực tuyến! Trong 26 năm qua, beninphonebook.com được thành lập để giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển. Ngày nay mạng lưới các danh bạ điện thoại trực tuyến và giấy của chúng tôi bao gồm toàn bộ vùng châu Phi vùng Sahara thuộc Pháp nói chung cộng với Ethiopia và Malawi. Kết nối người tiêu dùng với doanh nghiệp khi họ đã sẵn sàng mua là những gì AFP là tất cả về. Chúng tôi đến nơi khách hàng của bạn. Và hôm nay – họ đang online. Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp mang lại cho họ kinh doanh.